ΟΜΙΛΙΑ:»ΕΣΩTΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ GESTALT»

ΟΜΙΛΙΑ:»ΕΣΩTΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ GESTALT» Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης   4 Νοεμβρίου 2018