Περί σαγήνης

H ομιλία στον ΙΑΝΟ Παρασκευή 19-1-2018 με θέμα :» Περί σαγήνης «(αποτελείται από 5 μέρη)

 

Μέρος Πέμπτο »Ερωτήσεις κοινού »περί Σαγήνης»

 

 

Mέρος Τέταρτο »Μαθαίνοντας περισσότερα για την Σαγήνη»

 

 

Μέρος Τρίτο »Η διαδικασία της Σαγήνης»

 

 

Μέρος Δεύτερο «Οι τύποι σαγηνευτών»

 

Μέρος Πρώτο Εισαγωγή »Περί Σαγήνης»