ΤΡΑΥΜΑ

Η ομιλία έγινε στον ΙΑΝΟ στίς 10-2-2017 με θέμα : ΤΡΑΥΜΑ

Χωρίζεται σε τρία μέρη:

Μέρος Τρίτο : Η νευροβιολογία του τραύματος….

Μέρος Δεύτερο : Τι είναι τραυματοθεραπεία…

Μέρος Πρώτο : Τι είναι τραύμα…