Μετατρέποντας το άγχος σε διέγερση

 

stress-free-motivational-quotes

Πολύ συχνά η παρεμπόδιση της ροής του κύκλου της Επίγνωσης εμφανίζεται ως άγχος.

Γι’ αυτό θα ήθελα να αναφέρω λίγα περισσότερα για το άγχος και για το πως δουλεύεται στη θεραπεία Gestalt.

«Το άγχος είναι η εμπειρία της δυσκολίας αναπνοής κατά τη διάρκεια μπλοκαρίσματος της διέγερσης, ενώ αποτελεί το πλέον νευρωτικό σύμπτωμα, με διαφορά». Eίναι η σύγκρουση ανάμεσα σε μία ισχυρή διέγερση και στον γεμάτο φόβο αυτοέλεγχο.

Έχει να κάνει με τις διεγέρσεις που στο τώρα δεν μπορώ να αποδεκτώ ως δικές μου (ανάληψη ευθύνης), κάνοντας κάτι γι’ αυτές (η αποδοχή και μόνο της ύπαρξης τους είναι ιδιαίτερα σημαντική). Σχετίζεται με το φόβο, και συγκεκριμένα με την παρεμπόδιση της διέγερσης του φόβου, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την καταστολή οποιασδήποτε άλλης διέγερσης. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η κοινωνία μας δεν επιτρέπει την έκφραση του φόβου, ενώ το άγχος είναι περισσότερο αποδεκτό. (Perls, Hefferline και Goodman, 1951).

Έτσι το άτομο χρειάζεται να βρει τι διεγέρσεις στο τώρα δεν μπορεί να αποδεκτεί ως δικές του, δηλαδή με ποιες ανάγκες του οργανισμού σχετίζονται. Στη συνέχεια, εφόσον το άγχος είναι η εμπειρία της αναπνοής, η οποία περιλαμβάνει την εισπνοή και την εκπνοή, χρειάζεται να βρει πώς μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία, και κυρίως την εκπνοή. Σε φυσιολογικές συνθήκες η εκπνοή δε χρειάζεται προσπάθεια, αφού έχει να κάνει με το να επιτρέψω στους μύες που σηκώνουν τα πλευρά και χαμηλώνουν το διάφραγμα, να χαλαρώσουν. Ο τρόπος μέσα από τον οποίο όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει συνειδητή είναι το να αρχίσει το άτομο να παρατηρεί το πώς αναπνέει, δηλαδή το να εστιάσει συνειδητά στην εισπνοή και εκπνοή του (Perls, Hefferline και Goodman, 1951). Τέλος αναγνωρίζοντας το άτομο ότι η διέγερση, αυτό που θέλει να εκφράσει, καθώς και τα εμπόδια είναι δικά του, το άγχος χαλαρώνει