Ο θυμός….

Θυμός…
Πόσα κρύβει από  πίσω του…

paint showing anger as red monster

Είναι ένα από τα 4 βασικά συναισθήματα και όμως το μπερδεύουμε πολλές φορές με την
συμπεριφορά , που είναι η επιθετικότητα…

Εύθραυστα συναισθήματα, όπως η λύπη και ο φόβος μεταμφιέζονται συχνά σε θυμό ή και κρύβονται πίσω του. Άλλοτε πάλι η δύναμη του θυμού μεταφέρει την ενέργεια και των συναισθημάτων που δεν εκδηλώνουμε και δεν αναγνωρίζουμε. Αυτό μάλιστα κάνει την δύναμή του τεράστια. Ο στόχος αυτών των  συναντήσεων είναι να βρούμε πώς την ενέργεια του θυμού μας μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο.

Τόπος:Γραβιάς 5

Ημέρα:1η και 3η Δευτέρα Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο

Ώρες:19.30-21.30                 Ολικό ποσό:90 ευρώ

Ασκαρίδου Βικτώρια  (ψυχοθεραπεύτρια, Τραυματοθεραπεύτρια,Σύμβουλος Ψ.Υ.)  6907644327