το σώμα επηρεάζει και επηρεάζεται από τα συναισθήματα…

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ

Τα συναισθήματα επηρεάζουν συνεχώς τη στάση του σώματος. για παράδειγμα αν κάποιος νιώθει κατάθλιψη, θα την εκφράζει με καμπουριασμένους ώμους, ρουφηγμένος στήθος, σκυφτό κεφάλι και λαιμό. τα σωματικά μοτίβα συχνά γίνονται καθρέφτες αυτών των συναισθηματικών καταστάσεων. Η ίδια αυτή στάση του σώματος μπορεί επίσης να προκαλέσει τα συναισθήματα της κατάθλιψης. Έτσι ο τρόπος που ευθυγραμμίζεται κανείς μέσα στο σώμα του αντικατοπτρίζει το πώς ευθυγραμμίζεται απέναντι στα καθολικά θέματα της ζωής.(EDWIN NEVIS)

Το σώμα έχει μνήμη και οι αναμνήσεις είναι αποθηκευμένες στο σώμα όσο κι αν ο νους τις έχει βάλει στο κομμάτι που λέγεται ασυνείδητο.