σκόρπιες σκέψεις…

σκέψεις…Ο φόβος της εγκατάλειψης είναι ίσως ο πιο συχνός μας φόβος…
είναι ένας φόβος που μας παραλύει και δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ισότιμες σχέσεις….
και είναι σίγουρο ότι ο λόγος που νιώθουμε αυτόν τον φόβο είναι η εγκατάλειψη του ίδιου του εαυτού μας από εμάς τους ίδιους…
Άρα, η λύση είναι μια…έχω να βρω τον εαυτό μου , να τον έχω κοντά μου και έτσι ο φόβος της εγκατάλειψης θα είναι πιο μαλακός γιατί δεν θα νιώθω τόσο μόνος, θα έχω εμένα….