Ψυχή…το ξύπνημα της ψυχής είναι η ευγνωμοσύνη

image001

ΨΥΧΗ….

Το ξύπνημα της Ψυχής είναι η Ευγνωμοσύνη.
Η ουσία της Ψυχής είναι η απλότητα.
Η γαλήνη της Ψυχής είναι η τάξη.
Η ηρεμία της Ψυχής είναι η αρμονία.
Το πάθος της Ψυχής είναι η ομορφιά.
Ο σκοπός της Ψυχής είναι η χαρά.